Stazky Online je online informační systém, který na základě uživatelských dat a dat z GPS jednotek s pomocí uživatelské interakce generuje stazky (záznam o provozu nákladních vozidel), faktury a také statististiky o provozu vozidel i autodopravy jako celku.

Stazky Online je systém, který za vás automaticky hlídá termíny pro jednotlivé úkony servisních a jiných intervalů vozidel (stk, hasící přístroje) a stejně tak u řidičů (lékařské prohlídky, profesní školení).

Stazky Online je systém, který automaticky vyhodnocuje placení faktur Vašimi zákazníky a vede dlouhodobou statistiku o jejich platební morálce.

Pro koho je systém Stazky Online určen:
Systém je určen pro všechny malé a střední dopravce provozující nákladní silniční dopravu nákladními vozidly nad 3,5t, kteří chtějí automatizovat a zrychlit činnosti při fakturaci, získat přehled o svém vozovém parku, jeho poloze, efektivitě a vynaložených prostředcích na přímé náklady při provozu vozidel. Všechna tato data získává majitel nebo manager firmy na pár kliknutí a šetří tím svůj čas.

Co systém Stazky Online není:
Systém Stazky Online není účetní systém a vyžaduje uživatelskou interakci, aby plnil svou funkci.
Pro více informací nás prosím kontaktujte. Nebo nejdříve sami otestujte: vyzkoušet zdarma

Stazky

stazky
Stazky jsou v systému vytvářeny automatizovaně podle jednotlivých jízd. Stazka obsahuje informace o místech odkud kam se jelo, najeté kilometry, časy, doby manipulace, čekání a jízdy a také stav tachometru. Stazky je možné zpětně prohlížet, vyhledávat podle různých parametrů (vozidlo, přípojné vozilo, řidič, zákazník, atd.)
Součástí každé stazky je podklad pro fakturaci.

Faktury

faktury
Fakturace probíhá automatizovaně na základě stazek, které chce uživatel fakturovat. Systém z těchto stazek vytvoří faktury pro jednotlivé zákazníky. Uživatel může vytvářet faktury i na základě jiných podkladů, než jsou stazky v systému (např. fakturace netýkající se dopravy).
Faktury je možné opatřit razítkem a jako PDF dokument odeslat zákazníkovi přímo ze systému.

Evidence

evidence
Evidence zahrnuje kmenová data o vozidlech, řidičích a zákaznících. Data a časy o údržbě a servisu vozidel, data o tankování pohonných hmot, adblue a mýtném. Informace o povinných i nepovinných školeních řidičů, informace o zákaznících.

Provozní náklady

provozní náklady
Systém umožňuje sledovat provozní náklady a s tím spojenou finanční náročnost jednotlivých vozidel v různých časových obdobích.

Statistiky

statistiky
Statistiky zahrnují již zmňované provozní náklady jednotlivých vozidel, spotřebu pohonných hmot vozidel, provozní náklady dopravy jako celku a také odměny řidičů podle fakturovaných částek za jejich vykonanou práci.

Upomínky

upomínky
Systém eviduje data o servisních intervalech vozidel a na základě času nebo ujetých kilometrů na tyto skutečnosti upozrňuje, stejně tak u řidičů upozorňuje na konání lékařských prohlídek, povinných školení, platnosti řidičských a profesních průkazů.

GPS monitoring

gps monitoring
Systém Stazky Online monitoruje pohyb vozidel pomocí GPS jednotek. Připojení těchto jednotek umožňuje systému zobrazovat polohu vozidel, ujetou trasu, spotřebované palivo, místa, kde vozidlo zastavilo a na jak dlouhou dobu. Všechny tyto informace jsou ukládány a zpětně je možné se na tyto data o pohybu vozidel podívat a vyhodnocovat je.

Součásti informačního systému Stazky Online

Kontakt

  • PER - SEBIT s.r.o.
  • Štichova 647/38
  • 149 00, Praha 4 - Háje
  • IČ: 07228465

© PER - SEBIT s.r.o.